Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld me het oog op het behandelen van uw statuut of van uw aangiften en dienen enkel om de rechten te kunnen berekenen (interne verwerking van uw formulieren). Uw persoonlijke gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden gebruikt. U hebt het recht om uw gegevens na te kijken en om ze te verbeteren. Contacteer hiervoor Journalisten Auteursmaatschappij - Zennestraat 21 te 1000 Brussel - info@jam.be